سبد خرید من
در حال حاضر آیتمی برای نمایش موجود نمی باشد
01.کنترل کیفیت
در این قسمت می توانید کنترل کیفیت شرکت تک ستاره گلپایگان را مشاهده فرمائید.
واحد کنترل کیفیت گروه صنعتی تک ستاره گلپایگان

واحد کنترل کیفیت گروه صنعتی تک ستاره با بهره گیری از کارشناسان مجرب کلیه محصولات تولیدی را در تمامی مراحل تولید ، مورد ارزیابی و آزمون قرار میدهد . نتایج بعد از چندین بار نمونه گیری در آزمایشگاه ثبت سیستم شده و به واحد کنترل کیفی اعلام می شود . فرایند کنترل کیفیت در شرکت بر اساس استاندارد ملی ایران (ISIRI ) می باشد . در تمامی مراحل تولید ، محصولات از لحاظ کیفی کنترل می شوند. دریافت و تحلیل نتایج آزمایش های انجام شده جهت نظارت بر اجرای کالیبراسیون ، تجهیزات اندازه گیری ، طراحی چک لیست های کنترل کیفی محصول ، کنترل و نظارت بر نحوه انبارداری و کنترل نحوه چیدمان و مدت زمان نگهداری لوله و اتصالات در انبار ، از وظایف واحد کنترل کیفی می باشد . در آزمایشگاه شرکت جهت اطمینان از کیفیت محصولات تولیدی آزمایش های زیر به روی محصولات انجام می گیرد :


-آزمون کنترل کیفیت و فرمولاسیون مواد

-آزمون کنترل کیفیت در حین تولید

-آزمون کنترل کیفیت پس از تولید ( در مرحله بسته بندی )

-کنترل محصولات توسط واحد QC در سه شیفت کاری

-تست و کنترل همیشگی محصولات مانند تست دی کلرومتان ، وایکت ، ضربه ، ابعاد ، حرارت ، فشار و ...

-شاخص جریان مذاب (INSO 6980-1 )

-تعیین دانسیته (INSO 7090-1 )

-تعیین درصد کربن (ISO 6964 )

-تست کشش ( INSO 17140-3 )

-آزمون فشار هیدرو استاتیک ( ISIRI 12181-1 )

-آزمون برگشت حرارت ( INSO 17614 )

-اندازه گیری ابعاد و بررسیی ظاهری لوله ( INSO 2412 )

-آزمون OIT زمان القاء اکسایش ( ISIRI 7186-6 )

-آزمون تعیین پخش و توزیع دوده ( ISO 18553 )

-آزمون ESCR ( رشد ترک )

-کنترل محصولات توسط واحد QC در هر سه شیفت کاری

تعریف کنترل کیفیت

در این قسمت می توانید کنترل کیفیت شرکت تک ستاره گلپایگان را مشاهده فرمائید.

 

عبارت است از اطمینان از تهیه و تولید کالا و خدمات طبق استانداردهای تعیین شده یا (حصول تمامیت ویژگی‌های مطلوب در یک محصول). مثلاً اندازه‌گیری یا آزمون روی یک محصول یا کالا برای مشخص شدن این که آیا با مشخصات فنی مورد نظر کنترل کیفیت مجموعه عملیاتی نظیر اندازه‌گیری یا آزمون است که روی یک محصول یا کالا انجام می‌شود تا مشخص شود آیا آن محصول با مشخصات فنی مورد نظر مطابقت دارد یا خیر. عمده بحث کنترل کیفیت مربوط به انجام نمونه گیری از محصولات، بازرسی آن نمونه‌ها و تعمیم نتایج به کل انباشت محصول است که بر اساس روش‌های آماری انجام می‌گیرد. 

گاری تصاویر آزمایشگاه کنترل کیفیت

واحد کنترل کیفیت گروه صنعتی تک ستاره با بهره گیری از کارشناسان مجرب کلیه محصولات تولیدی را در تمامی مراحل تولید ، مورد ارزیابی و آزمون قرار میدهد.